Welcome to Keen Software House Forums! Log in or Sign up to interact with the KSH community.
 1. You are currently browsing our forum as a guest. Create your own forum account to access all forum functionality.

Hybnost lodí

Discussion in 'Czech/Slovak Community Discussion' started by Skaral, Apr 5, 2015.

Thread Status:
This last post in this thread was made more than 31 days old.
 1. Skaral Trainee Engineer

  Messages:
  2
  Objevil jsem v survival módu s kamarády nečekaný problém. Při stavbě nové velké lodě jsme nejprve umisťovali reaktor a generátor gravitace. Proto jsem na ni zadokoval menší malou loď, která měla případné menší pohyby tlumit svými tryskami. Následně jsem se prošel po střeše menší lodi a to uvedlo obě (velkou i malou) do pohybu.
  V podobném případě, kdy měli obě testované lodě (opět malá/velká) vypnuté inerciální tlumiče, jsem v rychlosti asi 15 m/s narazil do té menší, která se tak dala do pohybu, a ta následně narazila do větší lodě která se také dala do pohybu.
  Závěrem je: Hráč nemůže přímo ovlivnit rychlost větší lodě, ale pomocí menší lodě ano.

  Nejjednodušším řešením by bylo implementovat pro tyto objekty systém hybností, případně i pružné/nepružné srážky.
   
 2. dicygo Developer KeenSWH

  Messages:
  577
  Díky za report podíváme se na to :)
   
Thread Status:
This last post in this thread was made more than 31 days old.