Welcome to Keen Software House Forums! Log in or Sign up to interact with the KSH community.
  1. You are currently browsing our forum as a guest. Create your own forum account to access all forum functionality.

Ukládání Dedicated serveru při vypnutí.

Discussion in 'Czech/Slovak Community Discussion' started by Ariwenie, Oct 6, 2015.

Thread Status:
This last post in this thread was made more than 31 days old.
  1. Ariwenie Trainee Engineer

    Messages:
    1
    Zdravíčko, nevím zda je to jen můj problém, ale kdykoliv vypnu dedicated server, tak se nikdy neuloží. Můj server takhle ztratil poslední den, protože se při restartu nic neuložilo a zase se načetl save z předchozího dne. Netuší někdo co s tím? :/
     
Thread Status:
This last post in this thread was made more than 31 days old.