Welcome to Keen Software House Forums! Log in or Sign up to interact with the KSH community.
 1. You are currently browsing our forum as a guest. Create your own forum account to access all forum functionality.

Upravy

Discussion in 'Czech/Slovak Community Discussion' started by Draxil, Mar 14, 2015.

Thread Status:
This last post in this thread was made more than 31 days old.
 1. Draxil Trainee Engineer

  Messages:
  5
  Prosím vás, mohli by jste přidat stromové rozdělování do terminálu?

  Na stanicích a velkých lodích je to celkem nepřehledné, když máte tisíce bloků a v tom hledat nějaké části npř.: rotor u solárního systému natáčení - vyhledávání umožňuje sice vyhledat daný aktivní blok, bohužel se objeví stovky rotorů sice označených čísly nebo s vlastním popisem, na který mnoha hráčů nemá čas po každým položení bloku letět k nějakému terminálu a tam jej popisovat a vypisovat k čemu funguje nebo jaké je jeho umístění, které je obvykle dost dlouhé (reaktor osa x; rotor osa y nebo senzory: senzor severní vstup dveře hangáru 01, ), HUD sice pomáhá vyhledat daný blok s pomocí Antény, ale musí se odejít od terminálu kouknout zda je to ten hledaný blok, pak znovu otevřít terminál, vyhledat, povypínat zobrazení na HUD, přepsat. Svázat skupiny bloků je dobrý nápad, ale né všechny bloky budou fungovat stejně (rotor 25-30 pohyb o 20 stupňů a rotor 30-40 pohyb o 49,5 stupně ...).

  Stejné je to, když spojujete sekce merge blokem nebo lodě konektorem, jediné co vám pomáhá je: odlišení barvami.

  Řešení?
  Něco podobného jako má Windows v Průzkumníku souborů, aby si hráč mohl rozdělit samotné aktivní bloky do složek, které by byli lépe dohledatelné. Skupiny už jsou něco jako podsložky, které obsahují bloky se stejnými akcemi.

  1. tvorba složek a podsložek, otvíratelné i uzavíratelné
  2. samotný konektor by fungoval jako tvůrce složky, případně podsložky v kterém by byl umístěn (automatická priorita mezi hráči je nejčastěji v tomto řazení od nejvyšší priority Stanice, velké lodě, malé lodě)

  npř.:
  situace: velká loď s hangáry nalevo a napravo; nalevo zakotvené dvě nákladní (Cargo 001, Cargo 005) lodě a drill (Hangyship), napravo dvě vojenské lodě(Scarab, Raptor).
  v závorkách kodové označení lodě

  Levý hangár
  konektor 01 (Cargo 001)
  cocpit
  gyroscop
  ...
  konektor 02 (Hangyship)
  ...
  ...
  ...
  konektor 03 (Cargo 005)
  ...
  ...
  ...
  konektor 04
  konektor 05
  mechanika dveří
  ...
  ...
  pravý hangár
  konektor 01
  konektor 02 (Scarab)
  ...
  ...
  ...
  konektor 03
  konektor 04
  konektor 05 (Raptor)
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...

  Když by se připojila velká loď konektorem ke stanici vše by vlezlo pod daný konektor.

  npř. u stanice:
  konektor (velká loď)
  konektor (malá loď)
   
Thread Status:
This last post in this thread was made more than 31 days old.